Termeni de utilizare

Art. 1 Definitii

Beneficiar” – partenerul contractual al MerchantPro care actioneaza direct sau prin imputerniciti (cum ar fi angajati, colaboratori ai Beneficiarului sau orice terta persoana autorizata de Beneficiar) in vederea utilizarii Serviciilor.

Utilizator” – orice persoana care acceseaza autorizat Serviciile prin intermediul unui cont de utilizator in numele si pe seama Beneficiarului.

Contract” – prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.

Acceptarea ofertei„- finalizarea de catre Beneficiar a procesului de crearea a unui cont pe MerchantPro.

Formular de comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre MerchantPro si Beneficiar, prin care la solicitarea Beneficiarului, MerchantPro este de acord sa presteze Serviciile solicitate, iar Beneficiarul este de acord sa primeasca aceste Servicii si sa le plateasca. In cazul serviciilor gratuite, comanda se considera finalizata si va produce efecte din momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la MerchantPro, iar in cazul serviciilor contra-cost, comanda se considera finalizata si acceptata de MerchantPro cand partile s-au pus de acord asupra serviciilor, specificatiilor si pretului si va produce efecte juridice numai de la data incasarii efective a contravalorii serviciilor de catre MerchantPro. Serviciile contra-cost comandate de Beneficiar si costurile aferente vor fi detaliate in Anexele comenzii.

Servicii” – set de activitati predefinite prestate de catre MerchantPro la cererea si in interesul Beneficiarului, incluzand dar nelimitandu-se la pachetele standard de servicii, abonamente la aplicatii, servicii de dezvoltare software la comanda, servicii de setup, achizitie si configurare de certificate SSL etc..

Platforma MerchantPro” – ansamblul de functionalitati dezvoltate si administrate de MerchantPro, accesibile Beneficiarului integral sau partial pe baza finalizarii unei comenzi de Servicii.

Anexa/anexele comenzii” – Orice act subsecvent comenzii constituie parte integranta din prezentul Contract.

Gazduire” – reprezinta un serviciu care permite persoanelor fizice sau juridice sa stocheze date electronice destinate sau nu accesului public, prin furnizarea de catre MerchantPro a spatiului necesar pe serverele proprii.

Deranjament/defectiune” – neregula de ordin tehnic care afecteaza integral functionalitatea Serviciilor.

Intrerupere planificata” – reprezinta lucrari de intretinere de rutina sau lucrari de modernizare, care pot afecta disponibilitatea Serviciului.

Notificare” – anunt scris transmis prin email sau afisat pe orice alt suport electronic privind orice intrerupere planificata care va afecta disponibilitatea Serviciului. MerchantPro va depune eforturi rezonabile pentru a-i transmite Beneficiarului inainte cu cel putin 1 zi lucratoare o astfel de notificare.

Parte” – oricare dintre partile semnatare ale Contractului, respectiv Beneficiarul sau MerchantPro.

Plan tarifar” – structura de cost reprezentand plata aferenta unui pachet standard de servicii ales, incluzand o anumita serie de optiuni functionale alese, asa cum se regaseste in pagina https://www.merchantpro.ro/plans si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Orice schimbare a structurii de cost va fi comunicata Beneficiarului, daca va fi cazul, folosind mijloacele de comunicare electronica disponibile in platforma MerchantPro.

Abonament aplicatie” – structura de cost reprezentand plata aferenta unei functionalitati disponibile in platforma MerchantPro sub forma de aplicatie cu instalare optionala, asa cum se regaseste in sectiunea Aplicatii din contul de acces la Servicii al Beneficiarului, si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Orice schimbare a structurii de cost va fi comunicata Beneficiarului, daca va fi cazul, folosind mijloacele de comunicare electronica disponibile in platforma MerchantPro.

Taxa setup” – structura de cost reprezentand plata aferenta lucrarilor de configurare a unei functionalitati, lucrari realizate de MerchantPro in folosul Beneficiarului, si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Orice schimbare a structurii de cost va fi comunicata Beneficiarului, daca va fi cazul, folosind mijloacele de comunicare electronica disponibile in platforma MerchantPro.

Plafon de utilizare” – set de limite maxime pana la care este permisa utilizarea fiecarui tip de plan tarifar, asa cum se regaseste in pagina https://www.merchantpro.ro/plans. La atingerea oricarei limite maxime de utilizare din planul tarifar curent, este necesar upgrade-ul la planul tarifar superior.

Upgrade de plan” – schimbarea pachetului de servicii curent utilizat de Beneficiar cu un pachet de servicii superior, survenita in urma plasarii unei comenzi de catre Beneficiar sau ca urmare a generarii unei comenzi automate, in cazul in care Beneficiarul a atins plafoanele de utilizare ale planului curent.

Downgrade de plan” – schimbarea pachetului de servicii contra-cost curent utilizat de Beneficiar cu un pachet de servicii contra-cost inferior, survenita in urma plasarii unei comenzi de catre Beneficiar sau schimbarea cu pachetul de servicii gratuite, survenita ca urmare a nerespectarii de catre Beneficiar a obligatiilor de plata.

Servicii de dezvoltare software la comanda” – servicii contra-cost, separate de pachetele standard disponibile contra-cost, constand in dezvoltare web si/sau software, pe care MerchantPro le poate presta la cererea si in folosul Beneficiarului, pe baza specificatiilor furnizate de catre Beneficiar. Specificatiile pe baza carora MerchantPro va presta serviciile de dezvoltare software la comanda vor fi indicate in Anexele la formularul de comanda. Comanda se considera finalizata si acceptata de MerchantPro cand partile au agreat asupra serviciilor, specificatiilor si pretului si va produce efecte juridice numai de la data incasarii efective a contravalorii serviciilor de dezvoltare software la comanda de catre MerchantPro.

Suport” – centrul de suport tehnic al MerchantPro, disponibil telefonic, la adresa de email support@merchantpro.ro sau prin intermediul formularului de contact.

Utilizare normala” – utilizarea serviciilor, conform planurilor tarifare alese, exclusiv in scopul pentru care au fost oferite de catre MerchantPro, in limitele capacitatilor si optiunilor disponibile in cadrul sistemului, conforma cu Termenii si conditiile de utilizare si supusa prevederilor prezentului Contract.

Service Level Agreement (SLA)” – nivelul de disponibilitate lunara a Serviciilor esentiale agreat intre Parti, conform politicii care se regaseste in Anexa 3 la prezentul Contract.

Termeni si conditii de utilizare” – reguli de conduita si de utilizare a serviciilor de catre Beneficiar, disponibile in varianta actualizata periodic pe site-ul MerchantPro, la adresa https://www.merchantpro.ro/info/terms si care pot fi actualizate si modificate conform prevederilor prezentului Contract.

Art. 2 Obiectul Contractului

2.1 Obiectul Contractului il constituie prestarea de catre MerchantPro in interesul Beneficiarului a urmatoarelor servicii, conform termenilor si conditiilor prezentului Contract:

2.2 Prezentul Contract inlocuieste in integralitate orice alt contract/intelegere incheiat(a) anterior intre MerchantPro si Beneficiar pentru Servicii de tipul celor mentionate in obiectul prezentului Contract, la Art. 2.1, insa nu anuleaza obligatiile de plata scadente ori restante, precum si penalitatile pentru serviciile anterior prestate, nici nu constituie renuntare la dreptul MerchantPro de a le recupera. De asemenea acest Contract nu inlocuieste sau anuleaza alte contracte incheiate intre parti, daca aceste alte contracte au un obiect si/sau prestatii diferite fata de acest Contract.

Art. 3 Durata Contractului

3.1 Prezentul Contract intra in vigoare:

a) in cazul Serviciilor gratuite – din momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la MerchantPro, si

b) in cazul Serviciilor contra-cost, conform planurilor tarifare – din momentul in care acceptarea ofertei ce include si plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la MerchantPro.

3.2 Prezentul Contract se incheie pe perioada nedeterminata si inceteaza in cazurile prevazute la art. 21 din prezentul Contract.

3.3 Beneficiarul trebuie sa finalizeze o noua comanda de Servicii inainte de expirarea perioadei curente, in caz contrar urmand a fi aplicat un Downgrade catre planul de servicii gratuite.

3.4 In cazul in care Beneficiarul atinge limitele superioare de utilizare asociate planului curent de servicii, Beneficiarului i se va aloca automat planul tarifar superior corespunzator nivelului de utilizare a Serviciilor, prin operatiunea de Upgrade de plan. In cazul in care Beneficiarul doreste efectuarea unui Downgrade de plan, Beneficiarul poate plasa manual din contul sau de pe platforma MerchantPro o comanda pentru planul de servicii inferior dorit, care va intra in vigoare dupa expirarea perioadei aferente planului curent.

Art. 4 Locatia activitatilor stipulate in Contract

4.1 Activitatile stipulate in prezentul Contract se vor desfasura la sediul sau punctele de lucru ale MerchantPro.

Art. 5 Valoarea Contractului

5.1 Preturile pentru Servicii sunt exclusiv cele prevazute in anexele la comanda acceptate si utilizate de Beneficiar prin plasarea comenzii. Preturile pentru Servicii prevazute in Anexele formularelor de comanda, sunt exprimate in EUR si nu includ TVA. Factura se va emite la cursul BNR valabil in momentul emiterii facturii +2%. Plata se considera efectuata cand suma corecta de bani, scutita/libera de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/retineri, a fost creditata in contul MerchantPro.

Art. 6 Termene, modalitati de plata si alte costuri

6.1 In urma plasarii unei comenzi pentru achizitionarea de Servicii contra-cost, se va emite o factura proforma care va fi comunicata Beneficiarului prin email si va fi achitata de catre acesta in termen de plata de 14 (patrusprezece) zile de la data primirii facturii, in avans prin ordin de plata sau prin unul din mijloacele de plata puse la dispozitia Beneficiarului de catre MerchantPro. Pentru o procesare rapida este necesara inscrierea numarului facturii proforme in ordinul de plata bancar. Ulterior, in termen de maxim 14 (patrusprezece) zile de la receptionarea platii, MerchantPro va emite o factura fiscala catre Beneficiar, conforma cu factura proforma. Beneficiarul va primi acces la serviciile achizitionate dupa ce contul MerchantPro a fost creditat cu suma aferenta facturii proforme.

6.2 In situatia in care, Beneficiarul nu va achita contravaloarea facturii proforme in termenul scadent, MerchantPro isi rezerva dreptul de a suspenda accesul la serviciile contractate.

6.3 In situatia in care, Beneficiarul nu va achita contravaloarea facturii proforme in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, respectiv in a 30 zi calendaristică de la data emiterii facturii, furnizarea tuturor Serviciilor contra-cost va fi intrerupta si Beneficiarul va avea acces exclusiv la utilizarea Serviciilor gratuite. Intreruperea furnizarii Serviciilor contra-cost nu are efect asupra obligatiilor deja scadente ale Beneficiarului.

6.4 Odata cu introducerea datelor cardului cu care se achita contravaloarea Serviciilor, Beneficiarul isi poate da acordul pentru reinnoirea automata a acestora si debitarea directa a facturilor ulterioare aferente Serviciilor achizitionate. Beneficiarul are posibilitatea, de a dezactiva ulterior Serviciul de debitare directa.

6.5 In situatiile in care MerchantPro primeste din partea unor autoritati publice sau private reclamatii, sesizari sau alte tipuri de solicitari care privesc activitatea Beneficiarului in cadrul platformei MerchantPro si care implica orice fel de actiune din partea MerchantPro, de natura tehnica, legala, financiara etc., MerchantPro va emite catre Beneficiar o factura proforma pentru valoarea serviciilor prestate in relatie cu aceste situatii, cu obligatie de plata din partea Beneficiarului in termen de 14 zile de la data comunicarii facturii. Valoarea serviciilor va fi calculata in functie de timpul si resursele alocate de MerchantPro, precum si in functie de alte costuri suportate de MerchantPro. Astfel de situatii includ, dar nu se limiteaza la, sesizari de incalcare a drepturilor de marca, sesizari din partea autoritatilor statului, sesizari din partea vizitatorilor sau clientilor magazinului operat de Beneficiar, sesizari cu privire la incalcarea legislatiei in vigoare de catre Beneficiar.

Art. 7 Obligatiile MerchantPro

7.1 MerchantPro se obliga:

7.2 MerchantPro isi rezerva dreptul de a interveni asupra continutului de tip text sau foto adaugat de catre Beneficiar, fara acordul acestuia, in situatiile in care exista indicii ca acel continut poate incalca legea, bunele moravuri, reputatia MerchantPro ori in orice alta situatie in care acest fapt este solicitat, in temeiul legii, de catre autoritati ori alte organisme abilitate de lege.

7.3 In eventualitatea in care MerchantPro nu isi indeplineste obligatiile in ceea ce priveste disponibilitatea serviciului, Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite fie prelungirea duratei Contractuale cu numarul de zile in care functionarea serviciului a fost intrerupta, fie contravaloarea pro-rata a perioadei in care functionarea serviciului a fost intrerupta.

Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite compensatiile prevazute anterior in cazul in care neindeplinirea vreunei obligatii este cauzata direct sau indirect de urmatoarele:

7.4 MerchantPro isi rezerva dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Servicii, temporar sau definitiv, in cazul in care detine dovezi sau suspiciuni rezonabile cu privire la incalcarea de catre Beneficiar a prezentului Contract. Serviciul poate fi suspendat fara notificare prealabila in cazul in care Beneficiarul:

7.5 Folosirea Serviciilor se efectueaza numai de catre Beneficiar pe proprie raspundere, iar accesul publicului la informatie se realizeaza tot pe propria raspundere a Beneficiarului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama si in numele Beneficiarului, iar MerchantPro nu ofera niciun fel de garantii clientilor Beneficiarului in nicio situatie, iar in cazul unor pretentii de orice fel din partea oricaror terti in legatura cu Beneficiarul si informatia postata de acesta, se da nastere automat obligatiei de garantie integrala, incluzand cheltuieli conexe si accesorii generate de pretentiile avansate. Totodata MerchantPro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre MerchantPro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.

7.6 MerchantPro isi rezerva dreptul sa suspende temporar, fara nicio notificare prealabila, contul de acces la Servicii al Beneficiarului, sa intrerupa definitiv vizualizarea continutului acestuia sau sa elimine temporar, pana la remediere, sau definitiv anumite elemente de continut ale acestuia, daca sunt semnalate posibile incalcari ale prevederile legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, – acte de defaimare, amenintare, care contin sau fac referire la pornografie, obscenitate, care incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei alte persoane fizice sau juridice sau care incalca prezentul Contract.

7.7 MerchantPro nu pretinde, nu isi aroga si nu detine drepturi de proprietate intelectuala aferente continutului folosit/postat de catre Beneficiar in cadrul Serviciilor. Toate materialele si informatiile se afla in proprietatea Beneficiarului, care este unicul raspunzator pentru continutul acestora impotriva oricarei revendicari si pretentii pe care un tert (inclusiv autoritati ale statului) ar putea sa o aiba fata de MerchantPro cu privire la continutului folosit/postat de catre Beneficiar in cadrul Serviciilor. Totodata MerchantPro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre MerchantPro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.

7.8 In cazul serviciilor de dezvoltare software la comanda, obligatiile MerchantPro se considera indeplinite in momentul finalizarii implementarii cerintelor Beneficiarului, in forma si la termenul agreate cu Beneficiarul. In situatia in care Beneficiarul nu pune la dispozitia MerchantPro toate informatiile si/sau documentele necesare implementarii serviciilor de dezvoltare software si prin aceasta se intarzie procesul de implementare, MerchantPro isi rezerva dreptul sa devanseze termenul de implementare si sa perceapa costuri suplimentare, in cazul in care este necesara depunerea unor eforturi suplimentare fata de cele planificate initial.

7.9 Ulterior incetarii Contractului in conditiile dispozitiilor Art. 21 din prezentul Contract, MerchantPro isi rezerva dreptul de a dezactiva sau sterge definitiv, partial sau integral, continutul introdus de catre Beneficiar in cadrul sistemului MerchantPro.

  1. Ulterior expirarii duratei planului tarifar contra-cost achizitionat de Beneficiar, MerchantPro isi rezerva dreptul de a dezactiva sau sterge definitiv continutul introdus de Beneficiar, care depaseste limitele planului tarifar folosit curent de Beneficiar.
  2. MerchantPro se obliga sa ofere asistenta Beneficiarului in conformitate cu limitele si modalitatile de asistenta corespunzatoare planului de servicii utilizat de Beneficiar.
  3. Asistenta acordata cuprinde raspunsuri la intrebari generale privind functionalitatea platformei si modul de utilizare al Serviciilor. Serviciul de asistenta nu include executie sau configurari efectuate de catre echipa MerchantPro.

7.10 MerchantPro depune toate eforturile pentru a putea oferi raspunsuri si solutii cat mai prompte. Timpul de raspuns reprezinta intervalul de timp intre momentul solicitarii de suport si momentul in care sesizarea este preluata spre analiza. Timpul de rezolvare al sesizarii variaza in functie de severitatea si complexitatea incidentului, in conformitate cu planul de servicii utilizat de Beneficiar.

Art. 8 Obligatiile Beneficiarului

8.1 Beneficiarul se obliga:

8.2 Beneficiarul declara si garanteaza prin prezentul ca are si va mentine toate permisele, autorizatiile, licentele, avizele aplicabile, etc. incluzand orice modificari care pot fi necesare pentru a-si desfasura activitatea sa in conformitate cu prezentul Contract. Beneficiarul este singurul raspunzator in fata organelor de control competente de obtinerea acestor permise, autorizatii, licente, avize precum si pentru toate consecintele ce decurg din desfasurarea activitatii Beneficiarului fara a avea aceste permise, autorizatii, licente, avize.

Art. 9 Returnarea contravalorii platilor efectuate

9.1 In orice situatie de restrictionare a serviciului pentru incalcarea de catre Beneficiar a oricarei obligatii Contractuale listate in special la Art. 7.4 si Art 8.1 litera f) – o), insa fara a se limita la acestea, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea valorii Contractului, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.

9.2 Pe intreaga durata a relatiilor Contractuale MerchantPro ofera o singura data garantia returnarii contravalorii primei plati incasate de la Beneficiar pentru orice plan tarifar ales, in termen de maxim 15 zile de la incasarea acesteia. Returnarea contravalorii primei plati nu va fi efectuata de catre MerchantPro decat pe baza prezentului Contract, incheiat intre MerchantPro si Beneficiar.

9.3 In plus fata de situatiile prevazute la art. 9.1, Beneficiarul nu are dreptul de a solicita returnarea contravalorii pentru niciun alt tip de Servicii, incluzand dar fara a se limita la abonamente la aplicatii, certificate SSL, produse sau servicii de dezvoltare software la comanda sau taxe de setup.

Art. 10 Modificarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor

10.1 Termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor fac parte integranta din prezentul Contract. MerchantPro isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor. In acest caz va notifica Beneficiarul cu 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a acestora prin plasarea unei atentionari in anumite pagini ale serviciului sau prin comunicarea atentionarii prin alte mijloace.

10.2 Modificarile vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data notificarii in cazul in care Beneficiarul nu isi exprima dezacordul explicit.

10.3 MerchantPro are dreptul de a modifica Termenii si Conditiile de utilizare a Serviciilor cu efect imediat si fara notificare prealabila, in cazul in care este supus unei obligații legale in temeiul careia este obligat să modifice Termenii si Conditiile intr-un mod care il impiedica sa indeplineasca termenul de preaviz menționat mai sus, cu scopul de a combate o amenințare neprevazuta si imediata legata de protecția serviciilor, medierii sau protecția utilizatorilor impotriva fraudei, malware-ului, spam-ului, incalcarii securitatii datelor cu caracter personal sau a altor amenintari la adresa securitatii cibernetice precum si in oricare alte situatii care impun modificari fara impact sau cu impact nesemnificativ asupra drepturilor si obligatiilor Partilor.

10.4 Beneficiarul va avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Orice noi functionalitati, instrumente, facilitati sau restrictii care sunt dezvoltate si aplicate pentru imbunatatirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului Contract.

10.5 Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea si inregistrarea unui cont de Beneficiar, crearea unui magazin) constituie un acord direct, deplin si neconditionat de respectare a Termenilor si Conditiilor de utilizare si a prezentului Contract.

Art. 11 Accesul la Serviciile MerchantPro

11.1 MerchantPro va acorda permisiunea de utilizare a site-ului MerchantPro si a Serviciilor sub conditia respectarii urmatorilor Termeni de utilizare:

11.2 Accesarea si utilizarea Serviciilor necesita crearea unui cont de acces pe platforma MerchantPro. Prin prezenta, Beneficiarul declara ca isi asuma integral responsabilitatea pentru toate si oricare dintre activitatile realizate prin intermediul contului pe care il deschide in platforma MerchantPro.

Art. 12 – Exportul datelor

12.1 In functie de planul de servicii utilizat, Beneficiarul poate avea acces la functionalitatile necesare pentru exportarea datelor aferente produselor, clientilor si comenzilor, in formatele disponibile in contul sau de pe platforma MerchantPro. MerchantPro nu poate garanta exportul datelor intr-un alt format decat cele disponibile in contul de acces la Servicii al Beneficiarului si nu isi asuma nicio obligatie legata de modul cum aceste date pot fi incarcate in alte sisteme informatice.

12.2 In limita disponibilitatii tehnice, MerchantPro poate analiza posibilitatea de a exporta la cererea Beneficiarului alte tipuri de date decat cele prevazute la art. 12.1 si/sau exportarea acestora in alte tipuri de formate decat cele disponibile in contul de acces la Servicii al Beneficiarului. Aceste servicii, in cazul in care este tehnic posibil, vor fi prestate contra-cost.

Art. 13 Anularea si stergerea contului de acces la Servicii

13.1 Beneficiarul isi poate anula oricand contul. Odata cu anularea contului de acces la Servicii, magazinele online asociate acestuia nu mai sunt vizibile. Conturile anulate, magazinele online asociate si toate informatiile corespunzatoare acestora vor fi sterse automat, in cazul in care contul de acces la Servicii nu este reactivat in termen de maximum 30 de zile de la data anularii. Pentru reactivarea contului de acces la Servicii este necesara autentificarea in cont in termenul specificat.

13.2 MerchantPro poate suspenda sau sterge in orice moment si fara nicio notificare prealabila conturile de acces la Servicii, asupra carora exista suspiciuni cu privire la desfasurarea de activitati frauduloase sau ilicite, pe baza utilizarii Serviciilor oferite de MerchantPro sau asupra carora exista suspiciuni ca desfasoara activitati de tip SPAM, „phishing” ori alte activitati asemanatoare sau asupra carora exista suspiciuni ca au fost create prin mijloace automatizate de tip ‘bots’.

13.3 MerchantPro poate anula contul de acces la Servicii ca urmare a lipsei de activitate inregistrata in contul Beneficiarului pe o perioada mai mare de 6 luni in cazul in care Beneficiarul nu utilizeaza un plan tarifar platit.

Art. 14 Excluderea unor garantii

14.1 MerchantPro nu garanteaza ca utilizarea Serviciilor va indeplini cerintele si asteptarile Beneficiarului.

14.2 Serviciilor nu li se vor aplica niciun fel de conditii, garantii sau orice alti termeni (inclusiv orice termeni impliciti cu privire la calitatea, compatibilitatea satisfacatoare in conformitate cu descrierea), cu exceptia celor prevazuti in mod explicit in prezentul acord.

Art. 15 Confidentialitatea informatiilor

15.1 Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor (inclusiv termenii si conditiile prezentului Contract) si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea comerciala sau secrete de comert ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul Contract. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul Contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului Contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.

15.2 Fiecare dintre parti consimte:

15.3 Prevederile prezentului capitol nu se aplica informatiilor confidentiale in privinta carora destinatarul poate demonstra, in favoarea partii care a facut dezvaluirea, ca:

Art. 16 Limitarea raspunderii

16.1 Partile sunt de acord ca informatiile si serviciile reglementate prin acest Contract sa fie furnizate „asa cum sunt”, fara nicio garantie de orice fel.

16.2 Sub rezerva prevederilor clauzei 16.3, niciuna dintre parti nu va fi tinuta sa raspunda, in nicio situatie, pentru prejudicii indirecte cum ar fi, dar fara limitare la: pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea castigurilor, pierderea afacerii, pierderea fondului de comert, pierderea tranzactilor, pierderea de date, pierderea folosintei unei proprietati, costurile executarii obligatiilor prin substituirea persoanelor, a echipamentelor sau servicilor si costuri de timp mort, indiferent de cum s-au produs aceste situatii, si fie ca sunt produse din culpa (inclusiv neglijenta), prin incalcarea obligatiilor Contractuale sau din orice alte motive, si indiferent daca puteau fi prevazute sau nu in mod rezonabil la data Contractarii.

16.3 Nicio prevedere a articolului 16 nu va exclude sau nu va limita raspunderea Beneficiarului in ceea ce priveste:

16.4 Beneficiarul va despagubi si va exonera de orice raspundere MerchantPro pentru orice actiuni, pierderi, costuri, pagube, pedepse, cheltuieli, taxe (inclusiv taxe judiciare suportate si/sau la plata carora este obligat MerchantPro), actiuni in justitie, reclamatii sau cereri care au orice legatura cu prezentul Contract aduse impotriva MerchantPro sau cu care acesta este amenintat de catre un tert si care rezulta din utilizarea de catre Beneficiar a Serviciilor, sau din orice actiune sau omisiune intentionata sau neglijenta din partea Beneficiarului. Beneficiarul va acorda de asemenea catre MerchantPro, exclusiv pe cheltuiala Beneficiarului, imputernicire deplina, informatiile si asistenta rezonabil necesara pentru apararea, rezolvarea sau solutionarea unor asemenea pretentii. Totodata MerchantPro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre MerchantPro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.

16.5 MerchantPro sau colaboratorii acestuia nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Beneficiarul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.

16.6 MerchantPro nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Beneficiar si Utilizatori asupra datelor. La solicitarea Beneficiarului, in limita disponibilitatilor tehnice, MerchantPro poate analiza posibilitatea de recuperare a datelor, dar nu garanteaza posibilitatea de recuperare pentru toate informatiile pierdute si nu garanteaza integritatea datelor obtinute in urma operatiunii de recuperare. Aceste servicii, in cazul in care este tehnic posibil, vor fi prestate contra-cost.

16.7 MerchantPro sau colaboratorii acestuia nu vor fi raspunzatori pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Beneficiar, ca urmare a:

16.8 Raspunderea cumulata a MerchantPro pentru toate daunele decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract (indiferent de modul in care acestea au fost cauzate) nu va fi mai mare decat pretul abonamentului de gazduire achitat in baza acestui Contract de catre Beneficiar in ultimele 12 luni sau in perioada precedenta evenimentului care da nastere unor asemenea pretentii, daca aceasta perioada este mai scurta de 12 luni.

Art. 17 Disponibilitatea serviciului

17.1 MerchantPro isi rezerva dreptul de a intrerupe permanent, partial sau in totalitate, Serviciile.

17.2 In cazul unei intreruperi permanente in totalitate a Serviciilor, MerchantPro va notifica Beneficiarul, in scris, cu 30 de zile in prealabil si se obliga sa onoreze toate obligatiile Contractuale aflate in derulare, pana la expirarea planurilor de servicii contra-cost deja achizitionate de Beneficiar.

17.3 In cazul intreruperilor permanente a unei parti din Servicii, MerchantPro va depune toate eforturile pentru a notifica Beneficiarul cu 15 zile in prealabil.

Art. 18 Cesiunea

18.1 Cu exceptia prevederilor de mai jos, atat MerchantPro cat si Beneficiarul nu au dreptul de a cesiona, subcontracta, sublicentia sau instraina sau de transfera in orice alt mod unul sau toate drepturile ori obligatiile sale din prezentul Contract catre orice terti, in general.

18.2 Oricare dintre parti poate cesiona, nova ori transfera in orice mod permis de legea aplicabila oricare dintre drepturile sau obligatiile sale din prezentul Contract uneia dintre societatile asociate (sau succesorilor sai ori ai acestora, prin fuziune sau prin achizitionarea tuturor activelor sale ori ale acestora), cu informarea celeilalte parti.

18.3 MerchantPro poate subcontracta oricare sau toate obligatiile sale din prezentul Contract catre o terta parte, fara a avea nevoie de acordul Beneficiarului in acest sens, cu conditia ca MerchantPro sa asigure indeplinirea intocmai de catre tert a obligatiilor sale asumate fata de Beneficiar.

Art. 19 Drepturile asupra proprietatii intelectuale

19.1 Sub rezerva restrictiilor si termenilor prezentati in Contract, MerchantPro acorda Beneficiarului o licenta ne-exclusiva, ne-transferabila pentru utilizarea programelor software, echipamentului sau a altor materiale furnizate in baza sau in legatura cu Contractul numai si in masura in care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate in baza acestuia.

19.2 Toate drepturile asupra proprietatii intelectuale pentru orice software, inclusiv software dezvoltat de MerchantPro la comanda Beneficiarului cu scopul extinderii functionalitatilor platformei MerchantPro, patente, echipamente sau alte materiale inclusiv documentatia, furnizate Beneficiarului in baza sau in legatura cu Contractul, sunt si vor fi detinute numai deMerchantPro sau de furnizorii sai. Drepturile asupra proprietatii intelectuale pentru elementele si componentele de grafica implementate in mod personalizat la nivelul magazinului Beneficiarului la cererea acestuia, apartin Beneficiarului.

19.3 MerchantPro va face eforturi rezonabile pentru a se asigura, fara a-si asuma o obligatie de garantie, ca folosirea de catre Beneficiar a programelor software, echipamentului sau altor materiale furnizate de MerchantPro in legatura cu Serviciile nu va incalca drepturile de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuala apartinand unui tert.

Art. 20 Informatii legate de marca

20.1 Denumirea MerchantPro si sigla MerchantPro sunt marci inregistrate ale SC ShopMania Net SRL. Marcile SC ShopMania Net SRL nu pot fi afisate sau utilizate sub nicio forma fara acordul expres al proprietarului de drept. In cazul utilizarii de catre Beneficiar a marcii si insemnelor MerchantPro , fara acordul SC ShopMania Net SRL , Beneficiarul va plati catre MerchantPro o despagubire corespunzatoare prejudiciilor pe care le-a produs.

Art. 21 Incetarea Contractului

Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri:

21.1. Prin denuntare unilaterala, de catre ambele parti prin transmiterea unei notificari in prealabil cu 30 (treizeci) de zile catre cealalta parte si fara indeplinirea altor formalitati prealabile, denuntarea intervenind cu efect imediat de la data termenului din notificare si fara a fi necesara interventia instantei; (i) in situatia in care MerchantPro va denunta prezentul Contract, Beneficiarul va fi despagubit cu diferenta planului tarifar achitat, cuprinsa intre data denuntarii si data expirarii planului tarifar; (ii) in situatia in care Beneficiarul va denunta prezentul Contract inainte de termen, MerchantPro va pastra diferenta planului tarifar achitat, cuprinsa intre data denuntarii si data expirarii planului tarifar.

21.2 Prin reziliere, de catre Furnizor pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre Beneficiar, a oricarei obligatii asumate prin prezentul Contract; in acest caz, Furnizorul va transmite o notificare scrisa catre Beneficiar, urmand ca in termen de 7 zile aceasta sa remedieze problema, in caz contrar Contractul se considera reziliat de drept, fara indeplinirea altor formalitati prealabile si fara interventia instantei de judecata.

21.3 Prin reziliere, de catre MerchantPro, fara notificare si fara indeplinirea altor formalitati prealabile in cazul in care Beneficiarul isi incalca obligatiile prevazute la art. 8.1 punctele f), g), h), m), n), p) si la art. 13 din prezentul Contract.

21.4 Daca oricare dintre Parti intra in incapacitate de plata si/sau sunt declansate proceduri pentru declararea falimentului, dizolvarea si/sau lichidarea sa,

Contractul se considera reziliat de drept printr-o notificare, fara indeplinirea altor formalitati prealabile, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicarii si fara a fi necesara interventia instantei. In cazul rezilierii din culpa Beneficiarului va opera renuntarea de plin drept a acestuia, fara notificarea prealabila si fara interventia unei instante judecatoresti, la orice fel de returnare a oricarei sume de bani, totala sau partiala.

21.5 Ca urmare a anularii contului de acces la Servicii de catre Beneficiar si stergerii ulterioare a tuturor informatiilor asociate, conform Art. 13.

Art. 22 Notificari / Comunicari

22.1 Orice comunicare ce urmeaza a fi efectuata in legatura cu aspectele reglementate prin acest Contract va fi trimisa folosindu-se datele de identificare cuprinse in prezentul Contract sau in cazul unor modificari, datele actualizate din contul Beneficiarului.

22.2 Toate notificarile si corespondenta vor fi facute in scris si transmise prin posta cu confirmare de primire sau prin email.

Art. 23 Prevederi speciale

23.1 Semnarea prezentului Contract nu implica stabilirea unui raport comercial de natura exclusiva intre MerchantPro si Beneficiar.

23.2 Beneficiarul accepta si este de acord sa nu i se acorde niciun drept de utilizare a niciunui element din instalatii, din facilitatile de functionare sau din alta infrastructura folosite sau puse la dispozitie de MerchantPro pentru furnizarea de Servicii, altul decat dreptul de utilizare a Serviciilor, asa cum este acesta descris in Contract. Beneficiarul nu va primi niciun drept sau titlu cu privire la retea sau o parte din retea, instalatii sau echipament detinute sau utilizate de MerchantPro pentru a oferi Servicii.

Art. 24 Penalitati

24.1 Orice intarziere a platii, care depaseste cu mai mult de 14 zile calendaristice termenul de plata inscris pe factura proforma sau in anexa la factura fiscala daca aceasta a fost emisa, obliga Beneficiarul la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,10%/zi din valoarea sumei datorate.

Art. 25 Forta majora

25.1 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu obligatia notificarii celeilalte parti.

25.2 Orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea Contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile Contractuale, va fi considerat caz de forta majora.

25.3 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei in maximum 5 (cinci) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare Contract parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

Art. 26 Dispozitii finale

26.1 Orice renuntare la orice drept sau remediu in baza prezentului Contract trebuie sa fie facuta in scris. Cu exceptia cazului in care se stipuleaza in mod expres altfel, orice renuntare va fi efectiva numai in cazul si scopul pentru care este data.

26.2 Fiecare dintre prevederile prezentului Contract este independenta, in consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale Contractului, iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie.

26.3 Oricare persoana care accepta prezentul Contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita si ca au fost intreprinse toate masurile necesare exprimarii unui consimtamant valabil in numele partii pe care o reprezinta.

26.4 Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Partile convin prin prezentul Contract ca drepturile si obligatiile acestora, precum si interpretarea si executarea Contractului sa fie guvernate de prevederile legii romane in vigoare.

26.5 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de instantele de judecata compentente din Bucuresti, Romania.

26.6 Prezentul Contract poate fi modificat in orice moment de catre MerchantPro. Beneficiarul este obligat sa reciteasca periodic continutul prezentului Contract. Modificarea prezentului Contract va fi comunicata de catre MerchantPro exclusiv in cadrul platformei MerchantPro, in zonele din destinate acestui tip de activitati, in conformitate cu art. 10 din prezentul Contract.

26.7 Prezentul Contract impreuna cu anexele care sunt parte integranta reprezinta vointa partilor si orice alta intelegere verbala precedenta acestui Contract devine nula.

26.8 Daca oricare din parti nu isi indeplineste obligatiile, si cealalta parte nu cere indeplinirea lor sau un echivalent financiar nu inseamna ca partea respectiva a renuntat la acest drept.. Orice clauza nula prin efectul legii nu va afecta valabilitatea si aplicabilitatea celorlalte clauze.

26.9 In conformitate cu dispozitiile art. 1.203 din Codul Civil, la incheierea prezentului Contract, Beneficiarul declara ca accepta in mod expres urmatoarele clauze din prezentul Contract: 7.5, 8.1 si 16 (cu privire la limitarea raspunderii); 21.3 (cu privire la dreptul de denuntare unilaterala a Contractului); 7.4, 7.6, 8.1, 11.1, 12.1, 13.2, 13.3 (cu privire la dreptul de a suspenda executarea obligatiilor); 9, 20.1, 21.2 (cu privire la decaderea din drepturi); 26.5 (cu privire la legea aplicabila); 26.6 (cu privire la competenta instantelor judecatoresti).

Anexa nr. 1 – Termeni si conditii de procesare a datelor personale

1. Introducere

Termenii si conditiile de procesare a datelor reflecta acordul Partilor cu privire la termenii de procesare a datelor cu caracter personal apartinand Persoanelor vizate, in relatie cu Regulamentul General de Protectie a Datelor.

2. Definitii

A prelucra/Prelucrare/Prelucrat„, „Operator„, „Persoana imputernicita de Operator„, „Persoana vizata” si orice alte definitii care nu sunt incluse in aceasta Anexa sau in Contract vor avea intelesul atribuit prin Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal („GDPR”).

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate” – se refera la datele cu caracter personal, conform intelesului din GDPR, procesate de MerchantPro („Imputernicit„) in numele Beneficiarului („Operator„), in cadrul activitatii MerchantPro de prestare de servicii de creare si gazduire magazine online conform Contractului.

Legislatia privind protectia datelor” – inseamna Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal („GDPR”) precum si orice alte legi locale privind protectia datelor.

Subprocesator” – inseamna orice persoana (inclusiv orice terta parte, cu exceptia unui angajat al MerchantPro) desemnata de sau in numele MerchantPro pentru a procesa date personale in numele Beneficiarului.

Detalii de prelucrare” – inseamna detaliile de prelucrare prevazute in aceasta Anexa care stabileste scopul, natura si scopul prelucrarii de catre MerchantPro, durata prelucrarii, tipurile de date cu caracter personal si categoriile de persoane vizate.

Servicii” – inseamna serviciile ce vor fi prestate de MerchantPro pentru Beneficiar conform prevederilor Contractului.

Servicii terte” – sunt reprezentate de servicii furnizate de terti pe care Beneficiarul le asociaza utilizarii Serviciilor furnizate de MerchantPro sau care sunt integrate in cadrul Serviciilor MerchantPro.

Valabilitate” – se refera la perioada de valabilitate a Termenilor si conditiilor de procesare a datelor, de la intrarea in vigoare a acestora si pana la terminarea Contractului de prestari servicii de creare si gazduire magazine online incheiat intre MerchantPro si Beneficiar.

Toti ceilalti termeni vor avea intelesul specificat in Contract.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Partile au convenit asupra urmatoarelor dispozitii suplimentare fata de cele mentionate in Contract:

3.1 Termenii si conditiile de procesare a datelor sunt in vigoare de la data de 25 Mai 2018 si raman valabile pana la stergerea integrala de catre MerchantPro a tuturor Datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate, conform celor prevazute in prezenta Anexa.

3.2 Beneficiarul, MerchantPro si angajatii acestora vor respecta cerintele legislatiei privind protectia datelor si se vor conforma in baza prevederilor prezentei Anexe, oricarei solicitari sau instructiuni date celeilalte parti, care se datoreaza in mod direct cerintelor legislatiei privind protectia datelor.

3.3 Beneficiarul si MerchantPro sunt de acord ca, in sensul legislatiei privind protectia datelor, Beneficiarul are calitatea de Operator in ceea ce priveste toate datele Benficiarului care sunt date cu caracter personal iar MerchantPro are calitatea de Persoana Imputernicita de catre Operator.

3.4 Beneficiarul confirma ca toate datele personale furnizate catre MerchantPro au fost colectate si divulgate in conformitate cu legislatia privind protectia datelor, iar MerchantPro are dreptul de a prelucra datele personale.

3.5 MerchantPro va prelucra date personale in numele Beneficiarului, in baza unor instructiuni documentate din partea acestuia doar in scopurile furnizarii Serviciilor catre Beneficiar. Daca MerchantPro este obligat legal sa prelucreze datele in alte scopuri, va informa Beneficiarul in avans cu privire la aceste operatiuni de prelucrare, mai putin in cazul in care MerchantPro este obligat prin lege sa nu divulge aceasta informatie. MerchantPro are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod aleatoriu.

3.6 MerchantPro isi va indeplini obligatiile de prelucrare a datelor conform prevederilor acestei Anexe, mai putin in cazul in care MerchantPro este obligat prin lege sa aplice alte masuri cu privire la prelucrarea datelor.

3.7 MerchantPro va informa Beneficiarul, in masura in care acest lucru este permis de lege, in cazul receptionarii directe de solicitari sau plangeri din partea unei persoane vizate sau a autoritatilor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.8 MerchantPro va lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii unui nivel adecvat de securitate a datelor in conformitate cu articolul 32 din GDPR si, de asemenea, masuri impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal si impotriva pierderii sau distrugerii accidentale sau deteriorarii datelor cu caracter personal. MerchantPro se asigura ca persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa pastreze confidentialitatea sau ca au obligatia statutara de confidentialitate.

3.9 MerchantPro nu va transfera date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European cu exceptia situatiei in care Beneficiarul si-a exprimat acordul prealabil in scris. MerchantPro are obligatia de a respecta instructiunile rezonabile transmise in prealabil de catre Beneficiar cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.10 MerchantPro asista Beneficiarul, cu privire la toate solicitarile de acces la datele cu caracter personal, in conformitate cu legislatia privind protectia datelor, solicitari care pot fi primite de la persoana persoana vizata sau de la orice alta persoana. In cazul in care, in ciuda asistentei oferite prin masurile tehnice si organizatorice puse la dispozitie de catre MerchantPro, Beneficiarul nu poate da curs acestor solicitari utilizand functionalitatile la care are acces in cadrul Serviciilor si solicita asistenta directa a MerchantPro, MerchantPro poate percepe un cost pentru interventia sa in functie de timpul acordat de MerchantPro in acest sens, cost care va fi comunicat Beneficiarului in avans.

3.11 MerchantPro va notifica Beneficiarul cu promptitudine si fara intarzieri nejustificate, folosind datele de contact furnizate de acesta, in cazul in care exista suspiciuni sau s-a constatat orice incident actual de distrugere ilegala sau pierdere accidentala sau divulgare sau acces la datele Beneficiarului care pot include date cu caracter personal si va lua toate masurile posibile pentru a reduce impactul acestor incidente si a securiza aceste date. Beneficiarul este singurul raspunzator pentru a asigura acuratetea datelor de contact furnizate catre MerchantPro si pe care MerchantPro le va utiliza pentru a notifica Beneficiarul cu privire la aparitia unor astfel de incidente.

3.12 MerchantPro va pune la dispozitia Beneficiarului toate informatiile necesare in mod rezonabil pentru a demonstra conformitatea cu obligatiile prevazute la articolul 28 din GDPR si va permite si va contribui la auditari, inclusiv inspectii, efectuate de catre Beneficiar sau de un alt auditor mandatat de Beneficiar. Fara a aduce atingere acestor drepturi, MerchantPro poate, la discretia sa absoluta, sa utilizeze auditori independenti pentru a verifica acuratetea controalelor de securitate referitoare la serviciile pe care aceasta le furnizeaza Beneficiarului precum si respectarii de catre aceasta a obligatiilor care ii revin in temeiul dispozitiilor din prezentul act aditional. In acest sens, Beneficiarul trebuie sa trimita catre MerchantPro o cerere scrisa de solicitare a unui audit cu 30 de zile inainte de data preconizata pentru inceperea auditului. MerchantPro si Beneficiarul vor agrea in avans data inceperii auditului, scopul si durata acestuia, precum si eventualele masuri si limitari de confidentialitate si securitate aplicabile. MerchantPro poate percepe o taxa pentru gazduirea auditului, taxa care va fi comunicata in avans Beneficiarului. MerchantPro poate obiecta cu privire la auditorii propusi de Beneficiar, in cazul in care MerchantPro considera ca acestia nu au calificarile necesare, nu sunt independenti, sunt competitori directi sau indirecti ai MerchantPro sau sunt considerati ca fiind inadecvati in raport cu acest scop.

3.13 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru utilizarea corespunzatoare a Serviciilor in contextul respectarii obligatiilor sale legale in calitate de Operator.

3.14 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru a asigura securitatea datelor de autentificare, a sistemelor si device-urilor pe care Beneficiarul le utilizeaza pentru accesarea directa sau indirecta a Serviciilor.

3.15 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru securizarea Datelor cu caracter personal apartinand clientilor pe care Beneficiarul alege sa le stocheze sau sa le transfere in afara locatiilor apartinand Serviciilor.

3.16 Dupa incetarea furnizarii Serviciilor, MerchantPro va sterge informatiile existente aflate in posesia sa in conformitate cu termenii si conditiile si cu dreptul intern si cel al Uniunii Europene.

4. Prelucrarea de catre terti

4.1 Ambele parti convin asupra urmatoarelor prevederi in ceea ce priveste prelucrarea efectuata de catre terte parti, numite in continuare Subprocesatori:

(i) Beneficiarul autorizeaza MerchantPro sa numeasca (si sa permita fiecarui Subprocesator sa numeasca) Subprocesatori in conformitate cu acest articol 4.1.

(ii) MerchantPro poate continua sa utilizeze acei Subprocesatori deja angajati de MerchantPro la data de 25 mai 2018.

(iii) MerchantPro va intreprinde toate actiunile rezonabile pentru a se asigura ca acordurile sale cu Subprocesorii includ termeni asemanatori cu dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal continute in aceasta anexa.

(iv) MerchantPro va transmite Beneficiarului notificari cat mai scurte posibil in ceea ce priveste desemnarea unui nou Subprocesator, inclusiv detalii despre prelucrarea care urmeaza a fi efectuata. In cazul in care, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestei notificari, Beneficiarul notifica in scris MerchantPro despre orice obiectii (pentru motive rezonabile) la numirea propusa, MerchantPro si Beneficiarul vor colabora cu buna-credinta pentru a realiza orice schimbare rezonabila din punct de vedere comercial in furnizarea serviciilor MerchantPro prin care sa se evite utilizarea Subprocesatorului respectiv.

(v) In cazul in care MerchantPro nu este in masura sa efectueze modificarea ceruta a serviciilor in conformitate cu prevederile articolului 4.1 (iv), in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea notificarii Beneficiarului care obiecteaza la numirea propusa a Subprocesatorului, Beneficiarul poate renunta la utilizarea acelor Servicii care necesita utilizarea Subprocesatorului propus sau poate renunta la utilizarea tuturor Serviciilor conform prevederilor Contractului in cazul in care furnizarea tuturor Serviciilor necesita utilizarea Subprocesatorului propus.

4.2 Beneficiarul accepta ca, in cazul in care o persoana vizata introduce o actiune sau transmite o reclamatie care rezulta din orice actiune sau omisiune din partea MerchantPro, MerchantPro nu va fi raspunzator in masura in care o astfel de actiune sau omisiune a rezultat direct sau indirect din actiunile Beneficiarului sau din instructiunile Beneficiarului, in ciuda informarii primate de la MerchantPro cu privire la incalcarea normelor GDPR de catre instructiunile Beneficiarului sau din utilizarea necorespunzatoare de catre Beneficiar a Serviciilor.

5. Domeniul de aplicare al prelucrarii

MerchantPro proceseaza datele personale pentru a putea furniza Serviciile in baza Contractului incheiat cu Beneficiarul si pentru a respecta orice obligatii legale impuse in baza acestuia.

6. Natura si scopul prelucrarii

7. Categorii de date personale

MerchantPro proceseaza in temeiul prezentei Anexe, urmatoarele tipuri de date personale:

8. Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:

9. Durata procesarii

9.1 MerchantPro va procesa datele personale nu mai mult decât este necesar pentru a-si indeplini obligatiile in temeiul Contractului cu Beneficiarul sau pentru a respecta orice cerinta legala privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2 Daca exista vreo neconcordanta intre termenii prevazuti in aceasta Anexa si Contractul dintre Beneficiar si MerchantPro, termenii mentionati in Anexa vor avea prioritate.

10. Stergerea datelor

10.1 Stergerea datelor in perioada de Valabilitate

10.2 Stergerea datelor la expirarea perioadei de Valabilitate

La expirarea perioadei de Valabilitate, Beneficiarul autorizeaza MerchantPro sa stearga toate Datele personale ale clientilor din sistemele sale, in conformitate cu prevederile legale. MerchantPro va sterge aceste date din sistemele sale informatice in cel mai scurt timp posibil si intr-o perioada de maxim 60 de zile, mai putin in cazul in care legislatia UE sau legislatia locala obliga MerchantPro la stocarea acestor date.

11. Autorizare

Prin acceptarea Termenilor si conditiilor de prelucrare a datelor, Beneficiarul autorizeaza MerchantPro sa prelucreze Datele personale apartinand clientilor/utilizatorilor/vizitatorilor in conformitate cu prevederile legale si in functie de preferintele Beneficiarului cu privire la operatiunile de procesare, conform setarilor pe care Beneficiarul le defineste in acest sens in cadrul Serviciilor.

12. Servicii terte

12.1 In cazul in care Beneficiarul utilizeaza Servicii terte, Serviciile furnizate de MerchantPro pot permite Serviciilor terte utilizate de Beneficiar sa acceseze Datele cu caracter personal apartinand clientilor, cu scopul de a stabili conectivitatea intre Serviciile terte si Serviciile furnizate de MerchantPro.

12.2 Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca serviciile terte care acceseaza datele cu caracter personal sunt prelucrate in conditii de Securitate, cu respectarea dispozitiilor legale si in conditiile stabilite de Beneficiar cu partea terta, prezentii Termeni si conditii de procesare a datelor nefiind aplicabili in relatia dintre Beneficiar si furnizorul Serviciilor terte care prelucreaza la randul lor Date cu caracter personal apartinand clientilor, incluzand date personale transmise catre sau de catre Serviciile terte.

12.3 MerchantPro nu va raspunde in nicio situatie pentru pierderile provocate de utilizarea unor servicii terte folosite impreuna cu serviciile sale.

13. Dispozitii finale

13.1 Anexa Termeni si conditii de procesare a datelor face parte integranta din Contract si nu poate fi interpretata decat in relatie cu acesta.

Anexa nr. 2 – Politica referitoare la trimiterea de email-uri si SMS-uri

Beneficiarul poate genera sau trimite email-uri si SMS-uri utilizand serviciile de trimitere email si SMS MerchantPro („Serviciile de trimitere email si SMS”). In plus fata de prevederile prezentului Contract si prevederile Politicii de Confidentialitate, urmatoarele conditii de utilizare se aplica accesului si folosirii serviciilor de trimitere email si SMS („Conditii de utilizare a Serviciilor de trimitere email si SMS”):

Utilizarea Serviciilor de trimitere email si SMS trebuie sa respecte toate legile aplicabile, cu referire la spam sau mesaje comerciale nesolicitate, confidentialitate, securitate, obscenitate, defaimare, proprietate intelectuala, pornografie, terorism, securitate nationala, jocuri de noroc, protectia copilului si alte legi aplicabile. Este responsabilitatea Beneficiarului sa cunoasca si sa inteleaga legile aplicabile utilizarii acestor servicii.

Utilizarea de catre Beneficiar a Serviciilor de trimitere email si SMS trebuie sa respecte Politica de confidentialitate MerchantPro. Este responsabilitatea Beneficiarului sa citeasca si sa inteleaga Politica de confidentialitate aplicabila utilizarii acestor servicii.

Beneficiarul va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a nu trimite date personale sensibile, inclusiv informatii privind starea medicala sau de sanatate a unei persoane, rasa sau originea etnica, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau alte date personale sau sensibile (colectiv, „Date personale”). Este responsabilitatea Beneficiarului sa citeasca si sa inteleaga obligatiile care ii revin in legatura cu Datele personale.

Utilizarea de catre Beneficiar a Serviciilor de trimitere email si SMS trebuie sa respecte toate instructiunile aplicabile stabilite de MerchantPro. Situatiile de mai jos sunt, printre altele, cateva exemple de practici care pot constitui incalcari ale conditiilor de utilizare a Serviciilor de email si SMS:

Prin utilizarea Serviciilor de trimitere email si SMS, Beneficiarul este de acord ca MerchantPro poate folosi anumite instrumente pentru a se asigura ca email-urile si/sau SMS-urile trimise de Beneficiar si continutul acestora sunt sigure si respecta Conditiile de utilizare a Serviciilor de email si SMS.

Prin generarea sau trimiterea de email-uri si/sau SMS-uri prin Serviciile de email si SMS, Beneficiarul este de acord sa respecte Conditiile de utilizare a Serviciilor de email si SMS. In cazul nerespectarii acestora, MerchantPro poate suspenda temporar sau bloca definitiv accesul Beneficiarului la Serviciile de email si SMS.

In situatiile in care MerchantPro detecteaza sau este instiintat despre activitati de tip SPAM efectuate de catre sau in relatie cu Beneficiarul si care implica orice fel de actiune din partea MerchantPro, de natura tehnica, legala, financiara etc., MerchantPro va emite catre Beneficiar o factura proforma pentru valoarea serviciilor prestate in contextul acestor situatii, cu obligatie de plata din partea Beneficiarului in termen de 14 (patrusprezece) zile de la data comunicarii facturii. Valoarea serviciilor va fi calculata in functie de timpul si resursele alocate de MerchantPro, precum si in functie de alte costuri suportate de MerchantPro.

Anexa nr. 3 – Service Level Agreement

Acest acord de tip Service Level Agreement (acest „SLA”) este o politica care guverneaza Serviciile oferite de MerchantPro.

Definitii

Servicii esentiale” – set de activitati predefinite prestate de catre MerchantPro la cererea si in interesul Beneficiarului, cu scopul de a permite functionarea urmatoarelor componente ale platformei MerchantPro: plasarea de comenzi de catre terti in cadrul magazinului online creat de Beneficiar, procesarea comenzilor de catre Beneficiar, administrarea catalogului de produse.

Procentaj de timp de functionare lunara” – procentaj de disponibilitate a oricarui Serviciu esential, calculat conform urmatoarei formule:

Procentaj de functionare lunara = (Durata ciclului de functionare lunara completa in minute – Durata lunara de nefunctionare in minute) / Durata ciclului de functionare lunara completa in minute * 100

Service Level Agreement

Pentru Serviciile esentiale utilizate de Beneficiar, MerchantPro va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi un procentaj de timp de functionare lunara de cel puțin 99,9%, in timpul oricarui ciclu de facturare. In cazul in care oricare dintre Serviciile esentiale achizitionate de Beneficiar, nu indeplineste SLA-ul, Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite o compensare, conform art. 7.3 din Termeni si Conditii.

Beneficiarul trebuie sa trimita solicitarea de compensare catre MerchantPro in scris, prin email, in termen de 3 zile calendaristice de la producerea incidentului si trebuie sa includa informatiile specificate mai jos:

In cazul in care Beneficiarul nu furnizeaza in solicitarea de compensare informatiile descrise in acest SLA, MerchantPro isi rezerva dreptul de a refuza compensarea.

In urma receptionarii solicitarii de compensare din partea Beneficiarului, MerchantPro va verifica informatiile transmise si va raspunde la solicitarea Beneficiarului in termen de 14 zile lucratoare.

Exceptii de la Service Level Agreement

Acest SLA nu se aplica in cazul indisponibilitatii, suspendarii sau rezilierii Serviciilor sau oricaror alte probleme de performanta, direct sau indirect:

(i) cauzate de factori in afara controlului rezonabil al MerchantPro, inclusiv orice eveniment de forta majora sau acces la Internet sau probleme conexe dincolo de obiectul Serviciilor esentiale;

(ii) care rezulta din actiunea sau lipsa de actiune a Beneficiarului, in ceea ce priveste notificarile trimise de MerchantPro cu privire la gradul de utilizare al resurselor sau atingerea unor limite de utilizare;

(iii) care este cauzata de echipamentele Beneficiarului, software-ul sau alta tehnologie si/sau echipamente, software sau tehnologie ale unei terte parti (altele decat echipamentele tertelor parti aflate sub controlul direct al MerchantPro;

(iv) care rezulta din suspendarea sau incetarea dreptului Beneficiarului de a utiliza Serviciile, conform Termenilor si Conditiilor.

Daca disponibilitatea este influentata de alti factori decat cei utilizati in calculul Procentajului de timp de functionare lunar, MerchantPro va analiza eventualele solicitari de compensare trimise de Beneficiar, dar nu poate garanta onorarea acestora.